HotelBrochów.pl
Projekt strony internetowej hotelu

Projekt i wdrożenie strony internetowej hotelu Projekt i wdrożenie strony internetowej hotelu
Projekt i wdrożenie strony internetowej hotelu Projekt i wdrożenie strony internetowej hotelu
Projekt i wdrożenie strony internetowej hotelu Projekt i wdrożenie strony internetowej hotelu

Rok: 2017

Zakres prac

Stworzenie projektu graficznego strony zgodnie ze standardami UX. Wdrożenie projektu do cms WordPress. Opieka nad stroną.

Użyte technologie

html
css
php
wp
js
PS
UX