RestauracjaBrochów.pl – Projekt i wdrożenie strony internetowej
Projekt strony restauracji

Projekt i wdrożenie strony internetowej przyhotelowej restauracji Projekt i wdrożenie strony internetowej przyhotelowej restauracji
Projekt i wdrożenie strony internetowej przyhotelowej restauracji Projekt i wdrożenie strony internetowej przyhotelowej restauracji
Projekt i wdrożenie strony internetowej przyhotelowej restauracji Projekt i wdrożenie strony internetowej przyhotelowej restauracji

Rok: 2017

Zakres prac

Stworzenie projektu graficznego strony. Wdrożenie projektu do cms Wordpress. Opieka nad stroną.

Użyte technologie

html
css
php
js
rwd
ps
ux